خانه وخانه داری

روش های باطل کردن سند

روش های باطل کردن سند

 نقل وانتقالات سند کاری ساده است که در دفاتر رسمی قابل اجرا میباشد ولی اگر با مشکلی مواجه شویم موارد حقوقی و راهکارهای باطل کردن سند پرسه ای پیچیده ای است

باطل کردن سند ملکی چگونه انجام می شود؟

 دعوی باطل کردن سند مالکیت نیازمند طرح دعوا در محاکم دادگستری است و آن دعوایی است که موضوع آن بی اثر کردن یک یا چند سند ملکی است.

همیشه پیشنهاد مشاوران حقوقی در پرونده های باطل کردن سند این است که حتما از وکیل ملکی ماهر استفاده شود.

موضوعات از این دست، ریزه کاری های قانونی فراوانی دارند معمولا که وکلای پایه یک دادگستری  بسیار بهتر میتوانند موضوعات مربوطه را مدیریت کنند.

باطل کردن سند ملکی

باطل کردن سند مالکیت

سند رسمی به سندی گفته می شود که در دفاتر ثبت اسناد ثبت می گردد و از ارزش اثباتی بالایی برخوردار است.

سند رسمی زمانی که صادر می شود نشان دهنده مالکیت دارنده سند نسبت به مال منقول و یا غیر منقول می باشد و سایر اسناد عادی معمولا تاب مقاومت در برابر سند رسمی را ندارند.

ابطال سند رسمی به معنای کان لم یکن نمودن اعتبار سند رسمی است و با توجه به اینکه اسناد رسمی ادله محکمی جهت مالکیت دارنده آن هاست از این رو چنانچه فرد یا افرادی مدعی عدم مالکیت دارندگان سند رسمی باشند

بایستی ابتدائا ادله قابل قبولی ارائه دهند تا بدین وسیله بتوانند سند رسمی را ابطال نمایند و اعتبار آن را ساقط نمایند.

قانون گذار در ماده 190 قانون مدنی مواردی را احصا نموده است که در صورت وجودآنها معامله صحیح

و چنانچه سند رسمی صادر شده باشد دارای اعتبار است.اما چنانچه هر کدام از این شروط وجود نداشته باشد،

در صورت احراز این موضوع معامله باطل و چنانچه سند رسمی به واسطه معامله مزبور صورت گرفته باشد کان لم یکن تلقی می گردد. این موارد عبارتند از:

 قصد طرفین و رضای آن ها:

قصد و رضا به معنای طیب خاطر و میل و اراده ای است که افراد در انعقاد معامله دارا می باشند و چنانچه ثابت شود

هر کدام از طرفین معامله، دارای قصد و رضا جهت انعقاد معامله نبوده اند، معامله مزبور باطل و چنانچه به سند رسمی ختم شده باشد می توان درخواست ابطال اسناد رسمی را به جهت فقدان قصد و رضا مطرح نمود.

اهلیت طرفین:

اهلیت به معنای دارا بودن عقل و بلوغ و رشد در انعقاد معامله است، چنانچه مشخص شود که یکی از طرفین در انعقاد معامله دارای اهلیت نبوده است معامله باطل و در صورت احراز این موضوع می توان در خواست ابطال سند مالکیت که به وسیله چنین معامله ای صورت گرفته است را طرح نمود.

مشخص بودن موضوع مورد معامله :

در انعقاد هر معامله ای لازم است که موضوع معامله مشخص باشد و طرفین با توجه به همان موضوع، معامله خویش را منعقد نمایند. از این رو چنانچه محرز گردد که در زمان معامله موضوع معامله مشخص نبوده است، امکان درخواست باطل کردن سند رسمی از این جهت وجود دارد.

فهرست مطالب

 

مشروعیت جهت معامله:

معامله چنانچه از نظر شرعی صحیح نباشد باطل است، از این رو چنانچه در پی چنین معامله ای سند مالکیتی منتقل گردد، می توان با اثبات عدم مشروعیت معامله مزبور درخواست باطل کردن سند مالکیت را مطرح نمود و با اثبات عدم مشروعیت معامله سند مالکیت ابطال می گردد.

باطل کردن سند

باطل کردن سند تک برگی

سند تک برگ به اسنادی گفته می شود که جایگزین اسناد منگوله دار قدیمی صادر می شوند. در حال حاضر اسناد ملکی و یا سند خودرو به صورت اسناد تک برگی می باشند که نشان دهنده مالکیت دارنده آن ها هستند.

یکی از اقداماتی که در حال حاضر دارندگان اسناد قدیمی انجام می دهند تعویض اسناد قدیمی به اسناد تک برگی می باشد، البته لازم به ذکر است که این امر اجباری نمی باشد و اختیاری است اما امکان اینکه در آینده ای نزدیک اجباری شود نیز وجود دارد.

سند تک برگ همانند سند های قدیمی نشان دهنده مالکیت دارنده آن ها می باشد. از این رو چنانچه فردی بخواهد مالکیت سند متعلق به دیگری را اثبات نماید بایستی نسبت به ابطال سند تک برگ مالکیت وی اقدام نماید.

چقدر در مورد هوش مصنوعی می دانید؟

هوش مصنوعی و کاربرد آن

ابطال سند رسمی مشترک

مشاع در لغت به معنای مشاع است، وقتی صحبت از مال مشاع می شود به این معناست که چند نفر در یک ملک مشاع شریک هستند و مال مذکور متعلق به همه شرکا است. و هر کدام شریک و در اموال مذکور سهمی دارند.

در صورتی که شرکای ملک مشاع قصد تقسیم ملک مذکور را داشته باشند، تقسیم مال مشاع با تقسیم نامه انجام می شود و هر کدام پس از تقسیم، سند جداگانه ای خواهند داشت. حال اگر در این بین از بین شرکاء یا غیر به تقسیم مذکور معترض باشد می تواند با تقدیم دادخواست ابطال سند رسمی به مرجع ذی صلاح نسبت به ابطال مالکیت تضامنی اقدام نماید.

هزینه رسیدگی به ابطال سند چقدر است؟

هزینه ابطال سند رسمی بسته به نوع سند مورد نظر متفاوت است. اگر سند مورد درخواست ابطال سند غیرمالی باشد هزینه دادرسی هزینه دعاوی غیرمالی است و اگر سندی که درخواست ابطال می شود سند غیرمنقول (مال، زمین و … باشد). .)، هزینه دادرسی برابر با نرخ ارزش منطقه ای است. و وصول می شود و در نهایت در صورت مالی بودن سند مذکور به قیمتی که معین شده هزینه قانونی اخذ می شود.

مراحل ابطال سند مالکیت

با توجه به اعتبار سند رسمی، ابطال آن باید با دلایل محکم و محکمه پسند در دادگاه و محاکم صالحه قضایی صورت گیرد. برای ابطال سند رسمی مالکیت باید اقداماتی از قبیل:

گام یک:

ثبت دادخواست ابطال سند رسمی مالکیت در دفاتر خدمات قضایی به همراه مدارک اثبات کننده موضوع در دادگاه

مرحله دوم:

دادخواست مزبور در دادگاه رسیدگی می شود و در صورتی که دادگاه دلایل را کافی تشخیص دهد و با ابطال سند موافقت کند، پرونده را جهت رسیدگی به ثبت اسناد و املاک ارجاع می دهد.

مرحله سوم:

مدارک ارسالی به اداره ثبت اسناد و املاک بررسی و سپس به همراه سایر پیوست ها به بایگانی ارسال می شود تا مدارک لازم به پرونده ثبتی در این قسمت اضافه شود.

مرحله چهارم:

پس از اقدامات فوق، پرونده ابطال سند رسمی ایجاد می شود تا مورد بررسی قرار گیرد.

مرحله پنجم:

در صورت عدم وجود نقص، سند مالکیت فعلی باطل می شود و پیش نویس سند مالکیت جدید تنظیم و سند مالکیت فعلی به مالک جدید منتقل می شود. تصدیق سند رسمی با شهادت شهود

قانونگذار مستند به ماده 1309 قانون مدنی می گوید:

اگرچه قانونگذار در این ماده تصریح کرده است که سند رسمی مهمتر از شهادت شهود است و با شهادت شهود قابل تغییر نیست، اما شورای نگهبان در نظریه شماره 2655 مورخ 8، خلاف ماده مذکور را بیان کرده است. /8/67. شورای نگهبان در این نظریه مفاد ماده 1309 قانون مدنی را خلاف موازین شرعی دانسته و شهادت شهود را بر سند رسمی مقدم دانسته است زیرا از ادله دعوا در شرع است.

اگرچه نظریه مذکور مورد انتقاد بسیاری از حقوقدانان و اساتید قرار گرفته است، اما آنچه در حال حاضر در رویه دادگاه اجرا می شود این است که ماده مذکور با نظریه شورای نگهبان نسخ شده و اکنون با شهادت شهود امکان پذیر است. ابطال سند رسمی مالکیت وجود دارد.

پیشنهاد میشود این مقاله را مطالعه کنید

همه چیز درمورد وکیل ملکی

خوانندگان دعاوی باطل کردن سند

خواهان در دعوی شخصی است که نسبت به حقی ادعای ناروا می کند و خوانده یا مدعیان دعوی افرادی هستند که به دعوی دعوت می شوند. در صورت ابطال سند رسمی کلیه افرادی که در جریان مالکیت سند هستند باید به دادگاه احضار شوند. خوانده دعوای فسخ سند ممکن است یکی از طرفین معامله و گاه اداره ثبت نیز باشد.

دادگاه صالح در مورد سند مالکیت

برای اقامه دعوی ابطال سند مالکیت با توجه به اینکه سند مالکیت مربوط به اموال منقول باشد یا غیرمنقول، مرجع صالح اختلاف دارد. در صورتی که ابطال سند مربوط به اموال منقول باشد، دادگاه محل اقامت خوانده صلاحیت دارد. به عبارت ساده تر، در صورت ابطال سند مالکیت مثلاً خودرو، باید دادخواست به دادگاه محل اقامت خوانده (مالک خودرو) تقدیم شود.

در صورتی که ابطال سند مالکیت مربوط به مال غیر منقول باشد، محل وقوع ملک مرجع صالح است زیرا ملک غیرمنقول است و دعوای ابطال سند مالکیت باید در دادگاه محل اقامه شود. واقع شده.

لزوم مشاوره حقوقی در صورت ابطال سند مالکیت

ادعای ابطال سند مالکیت در حال حاضر یکی از شایع ترین دعاوی در محاکم است که متقاضیان زیادی دارد اما متاسفانه افرادی که به دادگاه شکایت می کنند اطلاعات کافی برای طرح این ادعا و یا مدارک کافی برای ادعا ندارند. در دست ندارند و به همین دلیل گاهی دادخواستشان رد می شود و با صرف هزینه و زمان زیاد به نتیجه مطلوب نمی رسند.

دعوای ابطال سند مالکیت یکی از دعاویی است که بدون مشاوره و آگاهی حقوقی به ندرت در دادگاه پیروز می شود. بنابراین توصیه می شود قبل از هر اقدامی با وکیل متخصص در امور ثبتی مشورت نمایید. ابطال سند مالكيت گاهي مربوط به املاك است و در اين گونه موارد مشاوره حقوقي با يك وكيل متخصص املاك مي تواند راهگشا باشد.

مقاله های پیشنهادی

یک پاسخ بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *