اماکن اصفهان

مراکز بهداشت و درمان

مراکز بهداشت و درمان
نام مرکزآدرسشماره تلفنAddress
آزادگانخ حجتیه، چهارراه الفت، کوچه شجاعی 031-36620522Hojjatieh St. – Ulfat intersection – Shojaei Alley 
امیرحمزه شهرک امیرحمزه، خ چهارم 031-37757509Amir Hamzeh Town – 4th Street
برزان بزرگراه خیام، خ شهیدان غربی، روبروی شهرداری منطقه۲031-33357075Khayyam Highway – Shahidan Gharbi Street – in front of the Municipality of District 2
بهارستان شهر جدید بهارستان، بلوار بهشت، جنب اورژانس ۱۱۵031-36813100Baharestan New City – Behesht Boulevard – next to 115 Emergency
انقلاب خ هزارجریب، کوی امام، جنب مسجد بلال031-36687303Hezar Jarib St. – Imam Alley – next to Bilal Mosque
وحید خ وحید، کوچه شهید حسن شب بیدار، کوچه خرم آباد031-37756531Vahid St., Shahid Hassan Shab Bidar Alley, Khorramabad Alley
چهارده معصوم (ع) ملک شهر، ابتدای بهارستان شرقی، کوچه شادی031-34422586Malekshahr, at the beginning of 22 Bahman St
ملاهادی خ فیض031-36620050Feyz St
ولدان خ کهندژ، خ صمدیه غربی، محله ولدان031-33271315Khandaj St., West Samadiyeh St., Valdan neighborhood
جروکان خ آتشگاه، خ شهید نبوی منش031-37721321Atashgah St., Shahid Nabavi Manesh St.
حضرت سجاد ( ع) خانه اصفهان، خ گلستان031-34412095Isfahan House, Golestan Street
خدیجه کبری خ کاوه، خ دکتر فاطمی، کوچه تیران و آهنگران031-33358382Kaveh St., Dr. Fatemi St., Tiran Alley and Ahangaran
خیامبزرگراه شهید خرازی، کوچه مسعود031-32332054Shahid Kharazi Highway, Massoud Alley
دستگردابتدای خ قائمیه031-37808847At the beginning of Ghaemieh St
دهنو فلکه دانشگاه صنعتی، خ بعثت031-33850196University of Technology Square, Besat St
چهارده معصومخ مفتح، کوچه گلستان***Mofteh St., Golestan Alley
پست قبل

پست بعد