اماکن اصفهان

ادارات مهم

ادارات مهم
نام شماره تلفن آدرس Name Address
آب و فاضلاب 031-36680030 خ هزار جریب، خ جابر ابن حیان Isfahan Water and Sewerage Department Hezar Jerib St., Jaber Ibn Hayyan St.
آب و فاضلاب منطقه 1 031-32658366 خ 22بهمن(رکن الدوله) District Water and Sewerage Department 1 22 Bahman St. (Rokn al-Dawlah)
آب و فاضلاب منطقه 2 031-36248012_031-36240495 خ دانشگاه، ابتداي خ توحيد جنوبي District Water and Sewerage Department 2 Azadi Square – the beginning of South Tohid Street
آب و فاضلاب منطقه 3 031-33365717_031-33359977 میدان جمهوری District Water and Sewerage Department 3 Jomhory Squar
آب و فاضلاب منطقه 4 031-34452090 زینبیه، خیابان لاله District Water and Sewerage Department 4 Zeinabia_ Laleh Street
آب و فاضلاب منطقه 5 031-34210069 ملک شهر، خ بهارستان غربی، مقابل شهربازی District Water and Sewerage Department 5 Malekshahr, West Baharestan Street
آب و فاضلاب منطقه 6(خوراسگان) 031-35210061  خ جی District 6 Water and Sewerage Department (Khorasgan) Jay St
اداره گاز منطقه 1 *** میدان جمهوری، ابتدای خ امام خمینی District Gas Department 1 Jomhory Square, at the beginning of Imam Street
اداره گاز منطقه 2 031-32644491_031-32641111 خ 22بهمن، مجموعه اداری امیرکبیر District Gas Department 2 22 Bahman St. – Amirkabir Office Complex
اداره گاز منطقه 3 031-36202185_031-36201355 خ شهدای صفه District Gas Department 3 Shohada Safa Street
اداره گاز منطقه 4 031-35252301_031-35252302 خ جی، خ سلمان District Gas Department 4 Jay St., Salman St.
اداره گاز منطقه 5 031-34540092 خ کاوه، جنب ترمینال کاوه District Gas Department 5 Kaveh Street
اداره گاز منطقه 6 031-38133915_031-36243045 خ چهارباغ بالا، رو به روی مجتمع پارک District Gas Department 6 Upper Chaharbagh Street – facing the park complex
حوادث منطقه شرق 031-33369533_031-33363434 کنار گذر اتوبان شهید خرازی، حد فاصل خ امام خمینی و خ شهیدان غربی Events in the East Next to Shahid Kharazi HigE2hway, between Imam Khomeini St. and Shahidan Gharbi St.
شرکت برق منطقه ای 031-36244002 چهارباغ بالا Isfahan Regional Electricity Company Chaharbagh Bala
شرکت توزیع نیروی برق استان 031-36273011 خیابان چهارباغ بالا، خیابان دکتر شریعتی، قبل از چهارراه پلیس Isfahan Power Distribution Company Chaharbagh Bala St., Dr. Shariati St., before the police intersection
اداره امور برق جنوب غرب 031-36291802_031-36291803_031-36291804 سپاهان شهر، خیابان ایثار Department of Electrical Affairs Southwest of Isfahan Sepahan Shahr, Isar St.
اداره امور برق غرب 031-37288444_031-37288445_031-38380075 کهندژ، میدان شهید فریدون بختیاری، ابتدای خ شریف غربی West Isfahan Electricity Department Khandaj – Shahid Fereydoun Bakhtiari Square – the beginning of Sharif Gharbi Street
اداره امور برق جنوب شرق 031-36291802_031-36291803_031-36291804 خ هزارجریب، خ ملاصدرا Southeast Isfahan Electricity Affairs Office Hezar Jarib St. – Mulla Sadra St.
اداره امور برق شمال غرب 031-35590044 بزرگراه امام خمینی، بعد از بهارستان غربی، شهرک کوثر Northwestern Isfahan Electricity Department Imam Khomeini Highway – after Baharestan Gharbi – Kowsar town
اداره امور برق مرکز 031-32357655 خ چهارباغ پایین، خ طالقانی Isfahan Central Electrical Affairs Office Chaharbagh Pa’in St., Taleghani St.
معاونت بهره برداری و دیسپاچینگ 031-33770210 انتهای بلوار آتشگاه Deputy for Operation and Dispatching At the end of Atashgah Boulevard
پست قبل

پست بعد