اماکن اصفهان

سینما ها

سینما ها
نامآدرسشماره تلفنAddress
قدسمیدان انقلاب اسلامی، خ آیت الله مطهری031_32330030Islamic Revolution Square – Ayatollah Motahari St
سپاهان خ چهارباغ عباسی، کوچه سپاهان031_32203005Chaharbagh Abbasi St., Sepahan Alley
ساحلمیدان انقلاب، ابتدای خ مطهری، روبروی پل تاریخی سی و سه پل031_32226188Enghelab Square, at the beginning of Motahhari St, in front of the historic 33rd Bridge
چهارباغخ چهارباغ عباسی، روبروی هتل عالی قاپو031_32226955Chaharbagh Abbasi St – in front of Aali Qapo Hotel
فلسطینخ چهارباغ عباسی، بین خ دروازه دولت و خ شیخ بهایی031_32222445Chaharbagh Abbasi St – between Darvazeh Dolat St and Sheikh Baha’i St
پردیسبزرگراه شهید دستجردی، مجموعه سیتی سنتر031_36550250Shahid Dastjerdi Highway – Isfahan City Center Complex
سورهخ چهارباغ عباسی، ابتدای خ آمادگاه031_32232151Chaharbagh Abbasi St. – The beginning of Amadgah St.
فرهنگیانچهارراه شکرشکن، ابتدای خ حافظ031_32227272Shokreshkan Crossroads – the beginning of Hafez St
بهمنخ جی شرقی، خوراسگان، خ دکتر علی شریعتی031_32207576East Jay St. – Khorasgan – Dr. Ali Shariati St.
پست قبل

پست بعد