آشنایی با سگ رتریور

آشنایی با سگ رتریور

تاریخچه سگ رتریور به اواسط قرن نوزدهم در کشور اسکاتلند برمیگردد که  در آن زمان یکی از تفریحات اقشار ثروتمند جامعه شکار کردن با استفاده از سگ های شکاری بود. رتریور که در واقع اصالتی روسی دارد، مورد توجه فردی شکارچی به نام لرد تویپد ماوث قرار گرفت.

بیشتر بخوانید