هفت فناوری های برتر 2022

هفت فناوری های برتر 2022

پیش‌بینی‌ها اغلب اشتباه از آب در می‌آیند. دلیل اشتباه بودن آنها این است که ما به استفاده از تاریخ و سابقه گذشته علاقه داریم که خود آن پر از تغییرات و اتفاقات غافلگیرکننده است. هرچند این موضوع نباید باعث جلوگیری ما از شناخت فناوری های برتر شود. دانش به دست آمده از برنامه‌ریزی برای انتخاب و […]

بیشتر بخوانید