قانون مالیات بر ارث چگونه است

قانون مالیات بر ارث چگونه است

در تمام کشورها و در نظام اقتصادی آنها یکی از مهمترین منابع درآمد دولت از دریافت مالیات ها میباشد که البته در کشورهای مختلف با توجه به شرایط اقتصادی و قوانین موجود متفاوت می باشد.یکی از نوع مالیات ها که البته مبلغ قابل توجهی را نصیب بودجه دولت می نماید مالیات بر ارث میباشد نحوه […]

بیشتر بخوانید
 وکیل تسخیری به چه کسی می گویند؟

وکیل تسخیری به چه کسی می گویند؟

طبق قوانین جمهوری اسلامی وکیل تسخیری به وکیلی گفته میشود که به دفاع از حق و حقوق فردی که نسبت به قوانین آشنایی و دانش کافی را نداشته و خود به تنهایی نمی تواند بر اساس قوانین و ضوابط از خود دفاع کند، ضمن اینکه قادر به گرفتن وکیل خصوصی نیز نخواهد بود می پردازد […]

بیشتر بخوانید
 انواع حقوق و دعاوی

انواع حقوق و دعاوی

در یک تقسیم بندی کلی حقوق و دعاوی به مالی و غیر مالی تقسیم می شود. تشخیص این امر آثاری دارد که شناخت آن را ضروری می سازد. مانند محاسبه حق الوکاله و تمبر مالیاتی وکلا، امکان تجدیدنظرخواهی و حق تجدیدنظرخواهی و نیز لزوم رسیدگی به آنها در شوراهای حل اختلاف. در ادامه مقاله  مجله […]

بیشتر بخوانید
 قرار رد دعوی چیست؟

قرار رد دعوی چیست؟

قرار رد دعوی: شعب دادگاه‌ها تصمیمات گوناگونی در خصوص پرونده‌های حاضر می‌گیرند. به این تصمیمات «رای» می‌گویند. رای هم قرار و هم حکم را در بر می‌گیرد. منظور از حکم، رایی می‌باشد که در ماهیت دعوا صادر گردیده و به اختلاف خاتمه می‌بخشد، یعنی اینکه قاطع دعوا است. در نهایت هر رایی که حکم نباشد، […]

بیشتر بخوانید
 مراحل تاسیس دفتر اسناد رسمی چیست؟

مراحل تاسیس دفتر اسناد رسمی چیست؟

در جامعه امروزی رعایت حقوق مردم و بهره مندی از برخی از مزایای قانونی و حفظ موارد مندرج در بسیاری از اصول قانون اساسی از جمله حق بهره مندی از مالکیت خصوصی و حمایت از حقوق فردی و اجتماعی و حفظ حقوق مردم از اهمیت زیادی برخوردار است. تحقق عدالت و نظارت بر حسن اجرای […]

بیشتر بخوانید