صنعت گردشگری چیست

صنعت گردشگری چیست

در ابتدا تعریفی داشته باشیم از صنعت گردشگری در اصل، به کلیه فعالیتهای مربوط به حرکت کوتاه مدت افراد به مکانهایی دور از جایی که معمولاً در آن سکونت دارند، اشاره دارد. صنعنت بزرگ گردشگری را میتوان از بزرگترین صنعتهای دنیا نامید و اقتصاد بسیاری از کشورها تا حد زیادی توسط تجارت توریستی آنها هدایت […]

بیشتر بخوانید