اعتیادفرزندان به گوشی هوشمند و افسردگی و بی ادبی

اعتیادفرزندان به گوشی هوشمند و افسردگی و بی ادبی

اعتیاد کودکان به گوشی های هوشمند یکی از انواع اعتیاد های رفتاری یا شخصیتی است اما امروزه نمی توان گفت که هیچ کس نباید از گوشی های هوشمند استفاده کند هیچ کس نمی تواند بدون این گوشی های هوشمند زندگی کند البته استفاده درست از آن ها برای موفقیت شما بهتر است اما استفاده بیش […]

بیشتر بخوانید