روش های باطل کردن سند

روش های باطل کردن سند

 نقل وانتقالات سند کاری ساده است که در دفاتر رسمی قابل اجرا میباشد ولی اگر با مشکلی مواجه شویم موارد حقوقی و راهکارهای باطل کردن سند پرسه ای پیچیده ای است باطل کردن سند ملکی چگونه انجام می شود؟  دعوی باطل کردن سند مالکیت نیازمند طرح دعوا در محاکم دادگستری است و آن دعوایی است […]

بیشتر بخوانید
 عقود جعاله و اقسام آن در قانون مدنی

عقود جعاله و اقسام آن در قانون مدنی

فرض کنید که “الف” حیوان خانگی خود را از دست داده است. حالا می خواهد برای یابنده حیوانش جایزه ای در نظر بگیرد تا حیوانش را زودتر پیدا کند. بر همین اساس، یادداشتی بر روی دیوار محل نصب شده و اعلام می کند هرکس این حیوان را پیدا کند و به او تحویل دهد، 100 […]

بیشتر بخوانید